Stop het virus.

Naast de algemeen opgelegde regels :

 • dragen mondmasker
 • 1,5 meter afstand bewaren
 • sociale contacten tot een minimum beperken
 • regelmatig handen wassen

moeten de volgende voorwaarden tijdens het fietsen gerespecteerd te worden :

 1. Steeds een mondmasker op zak.
 2. Ploeg bestaat uit maximaal 4 personen.
 3. Wie zich niet goed voelt, blijft thuis.
 4. We verzamelen zoals gewoonlijk op de speelplaats van de basisschool Triangel. Elke ploeg heeft een eigen startplaats (bubbel). 
 5. Iedereen gaat onmiddellijk naar de startplaats van zijn/haar ploeg.
 6. Er wordt niet gescand.  De ritten tellen niet mee voor het clubklassement.
 7. Bewaar afstand. Respecteer ten allen tijde de 1,5 meter ten opzichte van elkaar, maar ook tegenover andere weggebruikers.
 8. Elke groep heeft een wegkapitein.  De wegkapitein is de verantwoordelijke begeleider en hij/zij ziet toe op het gidsen van de rit,  naleven van het wegreglement en de corona-richtlijnen.
 9. Respecteer de wegcode voor fietsers en fietsen in groepen op elk moment.
 10. Deel geen eten of drinken.
 11. Deel geen sportmateriaal, fietsaccessoires of kledingstukken.
 12. Wees voorbereid op pech. Gratis pechverhelping is mogelijk via 080078762. Deel geen reparatiemateriaal of vraag geen fietsmaat je te helpen.
 13. Blijf in het peloton naast dezelfde fietsmaat.
 14. Fiets niet dicht bij elkaar en vermijd aanrakingen.
 15. Snuiten, spuwen … laat dat achterwege tenzij je dat op een hygiënisch verantwoorde manier kan doen zonder anderen te hinderen.
 16. Als er corona-boetes worden opgelegd, zullen deze boetes solidair betaald worden door fietsers van de ploeg die deze boetes aangesmeerd kreeg .  De totale som van de corona-boete zal gelijk verdeeld en betaald worden door elke fietser van die ploeg die tijdens de rit aanwezig was.
 17. Na de rit wordt de ploeg onmiddellijk ontbonden.