Verkiezingen

Verkiezingen.

Aangezien de verkiezingen doorgaan op zondag 26 mei kunnen wij de speelplaats van de basisschool Triangel te Pamel dan niet gebruiken.

Uitzonderlijk verzamelen alle groepen om 8u00 voor de Sint-Gaugericuskerk te Pamel.

De scanning en het vertrek zal daar plaatsvinden.

Meer info bij mailto:guido.valckenier@scarlet.be.