Clubreglement

REGLEMENT

 1. WTC-MBT De Wolfkens Roosdaal vzw is een wielertoeristenclub.
 2. Koersen is verboden.
 3. Iedereen die lid van de Wolfkens wil worden mag 1x gratis meefietsen of mountainbiken op eigen verantwoordelijkheid. Indien men wil blijven meefietsen en/of mountainbiken moet men zich in orde stellen met de aansluiting en de clubuitrusting.
 4. De seizoenen worden als volgt ingedeeld :
  – Wielertoerisme : van maart tot eind september
  – Mountainbike : van oktober tot eind februari
 5. De clubtochten worden in groep afgelegd aan het tempo eigen aan deze groep. De instructies van de coördinatoren en de wegkapiteins dienen opgevolgd te worden.
 6. Ieder lid moet op de hoogte zijn van de wegcode en van de reglementering voor fietsers en fietsen in groepen (staatsblad art. 43 en 43bis) en er zich te allen tijde naar te schikken.
 7. Bij defect wordt er gewacht door iedereen tot de herstelling is uitgevoerd of er een oplossing is gevonden.
 8. Elk lid zal bij de aansluiting een afschrift van de waarborgen van de verzekering ontvangen, evenals de informatienota in verband met vrijwilligerswerk, het clubreglement en de wegcode (staatsblad art. 43 en 43bis).
 9. De minimumleeftijd van alle deelnemers is 15 jaar.
 10. Elk lid van de club is op de hoogte van de GDPR-aanpak binnen de club.
 11. Het bestuur is gemachtigd om het clubreglement te wijzigen.