Startvergadering : 18 februari

  • Plattelandscentrum Peerenbosch
  • Molenstraat 26
  • 1760 Roosdaal
  • Vrijdag 18 februari om 20u00

AGENDA

Start vergadering om 20u00 stipt (duur +/- 45 minuten)

Toelichting 2021

Ledenevolutie

Plannen/beslissingen voor 2022

Verdeling van de kledij

Nieuwe kandidaat-leden zijn eveneens welkom en krijgen de mogelijkheid om aan te sluiten.